trarhyendeitrues

İnsa Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Politikamız


  Arma Metal önce insan anlayışını ilke edinmekle birlikte kalitenin, sürdürülebilir rekabetin ve istikrarlı büyümenin mutlu çalışandan ve kaliteli işgücünden geçeceğinin savunucusudur. İnsan Kaynakları politikamızın başlıca hedefi, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirerek verimli süreçlerin ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına olanak sağlayarak, çalışanlarına rahat, huzurlu, aile sıcaklığını yaşayacakları bir iş ortamı oluşturmaktır. Başarı için; Ürün ve hizmet kalitesinin yanında, nitelikli personeli bulmak, mevcut personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmesini sağlayarak, çağdaş insan kaynakları yönetim sistemleri ile kaliteyi devamlı kılmak temel ilkelerimizden biridir. Dünya üzerindeki en kıymetli varlığın insan olduğunu hiçbir zaman unutmamakla birlikte %2 gibi düşük bir turnover ile çalışmanın yalnızca aidiyet duygusuyla oluşabileceğini ve bu duygunun maddi manevi doyuma ulaşmadan gerçekleşemeyeceğinin farkındayız ve haklı gururunu yaşıyoruz. Ar-Ge, teknoloji, üretimdeki yenilikçi anlayışımız, doğru yatırımlarımız nasıl bizi yarım asırdan fazla zirvede tutuyorsa nitelikli işgücünün bizi fark etmesini sağlayarak ve bünyemizdeki çalışanlarımızı, yetişmiş işgücümüzü Arma Metal çatısı altında tutarak, daima ülkemize ve sektörümüze yüksek katma değer sağlayacağız. İnsanı hiçbir zaman ikinci planda tutmayan bir anlayışla ÇALIŞANLARIMIZIN TİRYAKİSİYİZ.
 • Personel Seçme ve Yerleştirme

  Seçme ve Yerleştirme sürecimizin temel amacı; yaratıcı, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeline sahip, değişime açık, takım çalışmasına yatkın, şirket kültürümüzü benimseyip sahip çıkabilecek adayları aramıza katmaktır. Seçme ve Yerleştirme sürecindeki ana ilke; şirketimize ve çevreye katma değer sağlayacak, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip, kişilerin hiçbir ayrım yapılmadan, eşit şans verilerek seçilmesidir. Seçme ve Yerleştirme prosedürümüz ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin adil bir şekilde uygulanır. Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından incelendikten sonra, mevcut boş pozisyonlar çerçevesinde değerlendirilir. Başvurunun pozisyon için gereken nitelikleri sağlaması halinde adaylarla irtibata geçilerek, karşılıklı görüşme gerçekleştirilir. Görüşmelerimizi yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlar, yabancı dil ölçüm testleri ve kişilik testleri ile desteklemekteyiz.
 • Eğitim ve Geliştirme

  Arma Metal “Sürekli Eğitim ve Gelişim” anlayışıyla, sürdürülebilir büyümenin en kıymetli unsuru olan insana yatırım yapmaktan geri durmayan, bütçe planları içerisinde eğitime daima önemli bir pay ayıran ve eğitimin çalışanlar ve şirketler üzerindeki etkisinin farkında olan bir kurumdur. Eğitimler şirketimizin amaç ve hedeflerine katkı sağlayacak şekilde, çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu alan ve konularda planlanır ve bu planlar İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından takip edilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi İlgili yasal mevzuatlara olarak, çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri periyodik olarak verilmektedir. Oryantasyon eğitimi İşe yeni başlayan mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımıza işyerine daha kolay adapte olabilmeleri için, kurum hakkındaki genel bilgilerin, iş ortamının ve iş ilişkisinde olacağı bölümlerin tanıtımının yapıldığı eğitim programımızdır. İş başı eğitimi Arma Metal ’de yeni göreve başlayan personele ya da görev değişikliği yapılan personele ilk yöneticisi tarafından işe girdiği ilk hafta içerisinde işini yapabilmesi için gerekli temel bilgilerin verildiği eğitimdir. Kişisel Gelişim Eğitimleri Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerdir. Mesleki Eğitimler Çalışanlarımızın sorumlu olduğu işle ilgili bilgi ve ecerilerini arttırmaya yönelik eğitimlerdir.
 • Kariyer Planlama

  Arma Metal’de kariyer yönetimi şirketimizin amaç ve hedeflerine de katkı sağlayacak şekilde insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle kurum içinden bu yetkinliklere sahip adayların tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağının planlanmasıdır.Arma Metalailesine girdiğinizde, kişisel gelişim ve kariyer gelişiminize destek veren yapısı, kişiye kendini geliştirebilme ve yeni şeyler öğrenebilme imkânı sunması, aile ortamındaki sıcaklığı ve samimiyeti, değerlerine bağlı ve güncel uygulamaları takip eden yapısı sayesinde, çalışanlarına iyi bir kariyer fırsatı sunar.
 • Ücretlendirme

  Ücret sistemi yapılandırılırken temel olarak adil, rekabetçi, yüksek performansı ödüllendirici olması ve ülke genel ücret seviyeleri ile ilişki içinde bulunması esas alınmıştır. Maaşlar 12 ay üzerinden ödenmekte olup, ayrıca performans primleri ile desteklenir.
 • İzinler

  Çalışanlarımız ilgili şartları sağladıkları takdirde, yıllık izin, evlilik izni, ölüm izni, babalık izni ve ücretsiz izinlerini iş kanununda yer alan esaslar dahilinde kullanabilirler.
 • Yan Haklar

  Çalışanlarımıza sağladığımız yemek ve servis olanaklarının yanında; evlenme yardımı, ramazan erzak yardımı, yılbaşı erzak yardımı gibi sosyal yardımlarımızla çalışanlarımıza destek vermekteyiz.
 • Performans Değerlendirme

  Arma Metal’de performans süreci, somut ve yetkinlikleri ölçmeye dayalı olduğundan oldukça objektiftir. Arma Metal, şirketin performansının çalışanlarının birey ve ekip olarak ortaya koydukları performansa bağlı olduğunun farkındadır ve bu sürecin tüm yıl boyunca etkin olarak yürütülmesi gerektiği anlayışını benimsemiştir. Performans değerlendirme yıl içerisinde bir defa olmak üzere Aralık ayında yapılır. Çalışanların 1 yıllık çalışması, verimliliği, yıl içindeki davranışları, bilgi ve tecrübesi değerlendirilir. Çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.
 • Çalışma saatleri

  Şirketimiz hafta içi 5 gün (pazartesi - cuma ) saat 08:00- 18:00 aralığında çalışmaktadır. Haftasonu çalışma yapılmamaktadır.

maras-web-tasarim

Шаблон сайта скачали с JooMix.org